محصولات حراجی فروشگاه

دزدگیر

2,595,000 تومان 2,325,000 تومان
دزدگير GMK ١عدد چشمی باسيم ٤٧٦ پارادوكس ٢ عدد پایه چشمی پلاستیکی ٢ عدد باتری 4/5 آمپر ١عدد کاور فلزی ١عدد بلندگو ١عدد

دی وی ار 8 کانال برایتون

4,346,000 تومان 3,416,000 تومان
*انتخاب دوربين های دام و بولت به دلخواه شما می باشد*
(در صورت جا به جايی با ما در تماس باشيد)
دی وی ار ٨ كانال برايتون ١عدد دوربين دام فلزی BEST 320 ٤ عدد دوربين بولت فلزی BEST 420 ٤ عدد كابل تصوير و برق (٦/٥ ٩٦ رشته) ١٢٠ متر تغذيه ١٢ ولت ٢٠ امپر ١ عدد فيش BNC ١٢ عدد فيش اداپتوري نري با سيم ۷ عدد ميكروفن گلفي با فيش ١ عدد فيش سني ميكروفن ٢ عدد

دی وی ار 8 کانال برایتون

5,368,000 تومان 4,278,000 تومان
*انتخاب دوربين های دام و بولت به دلخواه شما می باشد*
(در صورت جا به جايی با ما در تماس باشيد)
دی وی ار ٨ كانال برايتون ١عدد دوربين دام فلزی BEST 320 ٤ عدد دوربين بولت فلزی BEST 420 ٤ عدد كابل تصوير و برق (٦/٥ ٩٦ رشته) ٢٠٠ متر تغذيه ١٢ ولت ٢٠ امپر ١ عدد فيش BNC ١٦ عدد فيش اداپتوري نري با سيم ۹ عدد ميكروفن گلفي با فيش ١ عدد فيش سني ميكروفن ٢ عدد

دی وی ار 8 کانال برایتون

3,264,000 تومان 2,694,000 تومان
*انتخاب دوربين های دام و بولت به دلخواه شما می باشد*
(در صورت جا به جايی با ما در تماس باشيد)
دي وي ار ٨ كانال برايتون ١عدد دوربين دام فلزی BEST 320 ٢ عدد دوربين بولت فلزی BEST 420 ٢ عدد كابل تصوير و برق (٦/٥ ٩٦ رشته) ١٠٠ متر تغذيه ١٢ ولت ١٥ امپر ١عدد فيش BNC ٨ عدد فيش اداپتوري نري با سيم ٥ عدد ميكروفن گلفي با فيش ١ عدد فيش سني ميكروفن ٢ عدد

دی وی ار 4 کانال برایتون

2,838,000 تومان 2,168,000 تومان
*انتخاب دوربين های دام و بولت به دلخواه شما می باشد*
(در صورت جا به جايی با ما در تماس باشيد)
دی وی ار ٤ كانال برايتون ١عدد دوربين دام فلزی BEST 320 ٢ عدد دوربين بولت فلزی BEST 420 ٢ عدد كابل تصوير و برق (٦/٥ ٩٦ رشته) ٨٠ متر تغذيه ١٢ ولت ١٠ امپر ١ عدد فيش BNC ٨ عدد فيش اداپتوری نری با سيم ٤ عدد

دی وی ار 4 کانال برایتون

3,184,000 تومان 2,514,000 تومان
*انتخاب دوربين های دام و بولت به دلخواه شما می باشد*
(در صورت جا به جايی با ما در تماس باشيد)
دی وی ار ٤ كانال برايتون ١عدد دوربين دام فلزی BEST 320 ٢ عدد دوربين بولت فلزی BEST 420 ٢ عدد كابل تصوير و برق (٦/٥ ٩٦ رشته) ١٠٠ متر تغذيه ١٢ ولت ١٥ امپر ١ عدد فيش BNC ٨ عدد فيش اداپتوری نری با سيم ٥ عدد ميكروفن گلفی با فيش ١ عدد فيش سنی ميكروفن ٢ عدد

دی وی ار 4 کانال برایتون

1,948,000 تومان 1,638,000 تومان
*انتخاب دوربين های دام و بولت به دلخواه شما می باشد*
(در صورت جا به جايی با ما در تماس باشيد)
دي وي ار ٤ كانال برايتون ١عدد دوربين دام فلزی BEST 320 ١عدد دوربين بولت فلزی BEST 420 ١عدد كابل تصوير و برق (٦/٥ ٩٦ رشته) ٤٠ متر تغذيه ١٢ ولت ٢ امپر ٢ عدد فيش BNC ٤ عدد فيش اداپتوري نري با سيم ٢ عدد BOX پلاستیکی 10*10